Konwersja: 20% ↑

Koszt konwersji: 15% ↓

Opracowano wąskie segmenty odbiorców i uruchomiono reklamy za pomocą kluczowych zapytań z atrakcyjnymi tekstami. W wyniku tego: wzrosła baza klientów, wzrosła lojalność klientów, zmniejszył się koszt aplikacji, wzrósł procent konwersji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *