Level

Konwersja: 35% ↑ Koszt konwersji: 20% ↓ Przeprowadzono badanie zachowań użytkowników, przeanalizowano zapytania wyszukiwania. Dodatkowo zoptymalizowaliśmy dystrybucję docelowych adresów URL, aby osiągnąć maksymalną efektywność kampanii reklamowych. Założono konto reklamowe i uruchomiono kampanie reklamowe.

Kivi Ride

Konwersja: 40% ↑ Koszt konwersji: 15% ↓ W przypadku strony przeprowadzono audyt zachowania użytkowników, opracowano zapytania wyszukiwania. Publiczność została podzielona punktowo, a kreacje zostały uruchomione dla każdej z odbiorców. W wyniku tego: koszt aplikacji spadł o 15%, a liczba konwersji wzrosła o 40%.

Rixis

Konwersja: 20% ↑ Koszt konwersji: 15% ↓ Opracowano wąskie segmenty odbiorców i uruchomiono reklamy za pomocą kluczowych zapytań z atrakcyjnymi tekstami. W wyniku tego: wzrosła baza klientów, wzrosła lojalność klientów, zmniejszył się koszt aplikacji, wzrósł procent konwersji

Rokas

Konwersja: x2 Koszt konwersji: 58%↓ Strona została przeanalizowana pod kątem użyteczności i zachowania użytkowników za pomocą systemu analitycznego Google Analytics. Opracowano zapytania wyszukiwania, założono konto reklamowe i uruchomiono kampanie reklamowe. W wyniku tego konwersja wzrosła 2-krotnie, a koszt konwersji spadł o 58%.

Rolls Rent

Konwersja: 26% ↑ Koszt konwersji: 38% ↓ Budżet reklamowy: 21% ↓ Przeprowadzono analizę zachowań użytkowników, opracowano zapytania wyszukiwania, sprawdzono poprawność dystrybucji docelowych adresów URL, założono konto reklamowe i uruchomiono kampanie reklamowe. W wyniku tego: wzrosła baza klientów, wzrosła lojalność klientów, zmniejszył się koszt aplikacji, wzrósł procent konwersji